Khám phá lịch sử Hải Phòng qua các con phố
|

Khám phá lịch sử Hải Phòng qua các con phố

Lịch sử Hải Phòng có gì hấp dẫn? Tại Sao lại là Hải Phòng? Tại sao lại là Lạch Tray? Tại sao lại là Tam Bạc? Hải Phòng đã có những gì tạo nên những đặc trưng riêng trong nếp nghĩ, trong chất người Hải Phòng? Cuộc sống của những con người Hải Phòng qua…