Theo trào lưu #belikebill với các hạt cà phê

Theo trào lưu #belikebill với các hạt cà phê

Gần đây, trào lưu #be like bill đổ bộ về Việt Nam và ngay lập tức trở thành một hiện tượng hot trong giới trẻ với câu mở đầu: “Đây là…” và kết thúc “Hãy như…” hoặc “Đừng như…” Ngắn gọn, hài hước và nhiều đặc điểm nói-trúng-tim-đen, #be like bill phủ sóng ngập tràn…