Sơ lược về lịch sử cà phê Việt Nam
|

Sơ lược về lịch sử cà phê Việt Nam

I. Lịch sử cà phê Việt Nam Người Pháp đưa cà phê vào Việt Nam năm 1857. Vào đầu năm 1900, cà phê được trồng ở một số tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Lạng Sơn và Ninh Bình. Cà phê Chè cũng được trồng ở khu vực miền Trung, ví dụ như các tỉnh…