Phụ nữ mê cà phê và câu chuyện về size áo ngực

Phụ nữ mê cà phê và câu chuyện về size áo ngực

Sa chân vào thế giới cà phê sạch cỡ độ một năm nay, trót mê hương và vị của ly cà phê thuần khiết, mình không mấy để ý đến những thay đổi của cơ thể. Cho đến khi có anh bạn chuyên bán trang phục nữ, nhìn mình và nói chắc như đinh đóng…