Gợi ý lựa chọn gu cà phê châu Âu-Mỹ, Hàn-Nhật và thuần Việt.
|

Gợi ý lựa chọn gu cà phê châu Âu-Mỹ, Hàn-Nhật và thuần Việt.

Gu cà phê ở mỗi quốc gia lại có một đặc trưng riêng góp phần tạo nên bản sắc văn hoá của một dân tộc. Tìm hiểu gu cà phê riêng của mỗi khu vực thú vị như là khi bạn cùng một cô gái lắng nghe những bản nhạc yêu thích của cô ấy,…