Sinh trắc vân tay: BẠN LÀ AI? Sự thật sau dấu vân tay

Sinh trắc vân tay: BẠN LÀ AI? Sự thật sau dấu vân tay

Ngày 13/12/2015, Tâm Cà Coffee cùng với Trung tâm phát triển tài năng Vitamax tổ chức sự kiện “BẠN LÀ AI? Sự thật sau dấu vân tay” với chủ đề về sinh trắc vân tay. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện vì cộng đồng do Tâm Cà phối hợp cùng các đơn vị đồng…