Còn bao cấp nữa đâu mà vẫn uống cà phê trộn?
|

Còn bao cấp nữa đâu mà vẫn uống cà phê trộn?

Đó là câu nói mà tôi đã thốt ra khi tìm hiểu về vấn đề: vì đâu mà cái “gu” của người Việt lại chuộng cà phê trộn, cà phê bẩn đến thế? Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng ta phải cùng nhau nhìn lại thời kỳ của những ngày đầu cà…