Quán cà phê đầu tiên của Hải Phòng ở đâu?
|

Quán cà phê đầu tiên của Hải Phòng ở đâu?

Theo các tài liệu chính sử ghi lại, từ năm 1870 đến năm 1873, Bùi Viện làm quan triều Nguyễn ở Chức Thương chánh tham biện kiêm Chánh quản đốc Nha tuần hải, một chuyên gia kinh tế đối ngoại, một nhà ngoại giao tiền bối được vua Tự Đức giao phó, đã thực hiện…