Hành trình sinh tồn giữa thiên nhiên lần 3 –  Tuổi trẻ cần một lần như thế

Hành trình sinh tồn giữa thiên nhiên lần 3 – Tuổi trẻ cần một lần như thế

Hành Trình Sinh Tồn Giữa Thiên Nhiên hay là 30 giờ trải nghiệm đầy ắp niềm vui khó quên của Tâm Cà cùng những bạn trẻ dám sống chất! Chương trình Hành Trình Sinh Tồn Giữa Thiên Nhiên là một chương trình trải nghiệm thực tế được Tâm Cà Coffee triển khai từ tháng 10/2015 tới…