Túi thơm cà phê hay quyền năng của những mùi hương

Túi thơm cà phê hay quyền năng của những mùi hương

Ký ức của bạn mang mùi hương gì? Tôi tin rằng, mùi hương là một chất dẫn nối quan trọng giữa hiện tại và quá khứ. Đôi khi, nó còn gợi nhắc mạnh mẽ hơn cả những câu nói. Mạnh mẽ hơn cả một dáng hình. Đôi lần trong cuộc đời, bất giác bắt gặp…