Tư duy “luống rau nhà ăn, luống rau ra chợ”

Tư duy “luống rau nhà ăn, luống rau ra chợ”

Chúng tôi đã nói về cái tư duy “luống rau nhà ăn, luống rau ra chợ” biểu hiện: Thuốc diệt cỏ, loại chất kịch độc gây quái thai, chết não được dùng để ngâm chuối cơm tấm, món khoái khẩu Sài Gòn được chế từ bì lợn siêu bẩn nhúng hóa chất. Đầu tuần, cơ quan…