Thẻ: phụ nữ

Chúng tôi là chị em nhà Cà

Hình ảnh cô gái đang thưởng thức ly cà phê trở thành đại diện cho thương hiệu cà phê Tâm Cà, xuất phát từ việc những người làm cà phê trong đình Tâm Cà Coffee đều là những cô gái. Và như thế, chúng tôi đã trở thành …